Iedere 7 weken zijn er in buurtcentra ’t Kardoes en Het Boegbeeld informatieochtenden/middagen.
Deze info-dagen zijn bestemd voor aspirant-deelnemers aan het werkervaringsproject
De Participatiefabriek.

1

Aanmelden kan op de volgende manier:
Heb je een uitkering volgens de Participatiewet (bijstandsuitkering) en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je klantmanager van de Sociale Dienst van de gemeente Almere. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via participatiefabriek@deschoor.nl

De komende informatieochtenden voor de locatie ’t Kardoes worden gehouden op:

Nog nader te bepalen

Aanvang: 10.00 uur
Afsluiting :12.00 uur

De komende informatiemiddagen voor de locatie Het Boegbeeld worden gehouden op:

26 april 2018
14 juni 2018

Wij hebben zomersluiting van 6 augustus tot en met 26 augustus

6  september 2018
1  november 2018

Aanvang: 13.00 uur
Afsluiting :15.00 uur