Voor wie is De Participatiefabriek?

De Participatiefabriek richt zich op werkzoekenden in Almere, die graag weer aan de slag willen waaronder:

  • Alleenstaande ouders.
  • Zelfredzame werkzoekende 45+ers.
  • (Kwetsbare) werkzoekenden met een bijstandsuitkering.
  • Bewoners in Almere en specifiek in de wijk waar De Participatiefabriek staat.
  • Statushouders. (locatie Het Kardoes)
Buurtcentrum Het Boegbeeld
Prozastraat 121
1321 GZ Almere    
Buurtcentrum Het Kardoes
J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere

graphic-leermeesters