MenC

Marketing & Communicatie

Dit leergebied houdt zich bezig met de Marketing & Communicatie van de Participatiefabriek. Dat houdt concreet in dat alle communicatie van De Participatiefabriek naar buiten toe, door deze afdeling wordt verzorgd. Deze website is bijvoorbeeld een van de projecten binnen de afdeling M&C. Maar ook de organisatie van grote events wordt gecoördineerd vanuit deze afdeling.
De events  Werk op vele vlakken 2014Participatiedag 2015 en Back2Work 2016 zijn daar mooie voorbeelden van. Daarnaast gaan Public Relations via M&C en alle flyers en andere communicatiemiddelen komen hier vandaan. Een groot nieuw project binnen de afdeling is de wijkkrant voor de Literatuurwijk. De eerste oplage is in het eerste kwartaal 2016 uitgegeven. Kortom: Er is altijd wel een leuk project waar wij aan werken!

Tilja Muizelaar
Tilja Muizelaar
Leermeester M&C
Projectleider
‘De Inspiratiedag’
Social media
Vrijwilligster

Wietske Stienstra
Projectmedewerkster
‘De Inspiratiedag’
Social media
Webmaster
Foto Bianca van den Hoek
Bianca van den Hoek
Projectmedewerkster