Partner

Het succes van De Participatiefabriek komt mede tot stand door de inzet van de samenwerkende partners. Financieel of praktisch leveren zij een waardevolle bijdrage. Benieuwd naar de partners? Klik op onderstaande logo’s en maak kennis met hen.

Gemeente Almere

Het Sociaal Domein van de Gemeente Almere draagt mensen voor die kunnen deelnemen aan het werkervaringstraject dat De Participatiefabriek biedt. De samenwerking is gericht op groei van de deelnemers op de participatieladder en vervolgens duurzame uitstroom naar (betaald) werk.

Meer informatie over de hulp die u van het Sociaal Domein kunt verwachten, vindt u op: https://www.almere.nl/werken/werken-en-meedoen/ 

De Schoor

De Participatiefabriek is, naast Vrouw&Wijzer en Learn2Work, één van de arbeidsmarktprojecten van De Schoor, Welzijn in Almere. De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk en zet zich in voor bewonersparticipatie.

Meer informatie over De Schoor vindt u op: https://www.deschoor.nl/

 

Europees Sociaal Fonds

De Participatiefabriek wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Meer informatie over het Europees Sociaal Fonds vindt u op:  http://ec.europa.eu/esf/

Bureau Tromp biedt werkzoekenden van De Participatiefabriek de mogelijkheid hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door het volgen van een Lean Six Sigma Training . Bureau Tromp is gespecialiseerd in trainingen en consultancy op het gebied van Lean Management & Lean Six Sigma.

Meer informatie over Bureau Tromp vindt u op: https://bureautromp.nl/ 

Benieuwd naar de ervaring van een deelnemer van De Participatiefabriek? Lees hier het  verhaal van René Janssen. Hij vond mede dankzij het volgen van de Lean Six Sigma Training een baan. Janssen

Hogeschool Windesheim Flevoland opent de collegedeuren voor 45-plussers die deelnemen aan het werkervaringstraject van De Participatiefabriek. De werkzoekenden doen er kennis op die past bij het ontwikkelingstraject dat zij volgen om (weer) aan een betaalde baan te komen. 

Meer informatie over Windesheim Flevoland vindt u op: https://www.windesheimflevoland.nl/ 

 ‘Als hogeschool willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Dit past bij uitstek bij een initiatief als De Participatiefabriek en dus werken we graag samen’

Hasib Moukaddim, hoofddocent Social Work

ADWstaandLBB