Partner

Het succes van De Participatiefabriek komt mede tot stand door de inzet van de samenwerkende partners. Financieel of praktisch leveren zij een waardevolle bijdrage. Benieuwd naar de partners? Klik op onderstaande logo’s en maak kennis met hen.

De Schoor

De Participatiefabriek is, naast Vrouw&Wijzer en Learn2Work, één van de arbeidsmarktprojecten van De Schoor, Welzijn in Almere. De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk en zet zich in voor bewonersparticipatie.

Meer informatie over De Schoor vindt u op: https://www.deschoor.nl/

 

Gemeente Almere

Het Sociaal Domein van de Gemeente Almere draagt mensen voor die kunnen deelnemen aan het werkervaringstraject dat De Participatiefabriek biedt. De samenwerking is gericht op groei van de deelnemers op de participatieladder en vervolgens duurzame uitstroom naar (betaald) werk.

‘De Participatiefabriek helpt mensen aan werk en daar ben ik trots op.’

 Froukje de Jonge, oud-wethouder Gemeente Almere

Meer informatie over de hulp die u van het Sociaal Domein kunt verwachten, vindt u op: https://www.almere.nl/werken/werken-en-meedoen/ 

Meer informatie over Gemeente Almere vindt u op: https://www.almere.nl/

Europese Unie

Europees Sociaal Fonds

De Participatiefabriek wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Meer informatie over het Europees Sociaal Fonds vindt u op:  http://ec.europa.eu/esf/

Almere Deze Week

Meer informatie over Almere Deze Week vindt u op:  http://www.almeredezeweek.nl/

Windesheim Flevoland

Hogeschool Windesheim Flevoland opent de collegedeuren voor 45-plussers die deelnemen aan het werkervaringstraject van De Participatiefabriek. De werkzoekenden doen er kennis op die past bij het ontwikkelingstraject dat zij volgen om (weer) aan een betaalde baan te komen.

 ‘Als hogeschool willen we bijdragen aan een samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Dit past bij uitstek bij een initiatief als De Participatiefabriek en dus werken we graag samen’.

Hasib Moukaddim, hoofddocent Social Work

Meer informatie over Windesheim Flevoland vindt u op: https://www.windesheimflevoland.nl/ 

Bureau Tromp

Bureau Tromp biedt werkzoekenden van De Participatiefabriek de mogelijkheid hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door het volgen van een Lean Six Sigma Training. Bureau Tromp is gespecialiseerd in trainingen en consultancy op het gebied van Lean Management & Lean Six Sigma.

 ‘Tijdens de Black Belt-training vond ik een nieuwe werkgever’

René Janssen, voormalig deelnemer van De Participatiefabriek

Benieuwd naar de ervaring van een deelnemer van De Participatiefabriek? Lees hier het  verhaal van René Janssen. Hij vond mede dankzij het volgen van de Lean Six Sigma Training een baan. 

Meer informatie over Bureau Tromp vindt u op: https://bureautromp.nl/

Buro HartHoofd

Wieke Sieverts van Buro HartHoofd geeft teamcoaching aan leermeesters van De Participatiefabriek. Samen met collega Daniëlle Onderstijn biedt zij, onder de vlag van Buro HartHoofd, trainingen en coaching aan. Zo helpen zij mensen zichzelf (verder) te ontwikkelen, in teamverband of persoonlijk.

Meer informatie over BuroHartHoofd vindt u op: https://www.buroharthoofd.nl/

Praktijk voor loopbaanvragen

Praktijk-voor-loopbaanvragen-ruimte

Met haar Praktijk voor loopbaanvragen biedt Herma van Laar loopbaanbegeleiding aan met name Zorg- en Welzijnsprofessionals. Heeft een leermeester of trainer van De Participatiefabriek behoefte aan een coach-sessie? Dan stelt Herma van Laar deze belangeloos beschikbaar.

Meer informatie over Herma van Laar en haar Praktijk voor loopbaanvragen vindt u op: http://praktijkvoorloopbaanvragen.nl/