Wij als Participatiefabriek hebben een oude beproefde werkwijze opnieuw toegepast. Het is de leermeester–gezel werkwijze. Iets wat vroeger werkte, getransformeerd naar een vernieuwd hedendaags concept.

Hoe werkt het?

Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt of waarbij belangrijke werkervaring ontbreekt, worden gekoppeld aan een leermeester. De leermeester is vaak een expert op zijn leergebied maar net als de gezel, tijdelijk niet actief op de arbeidsmarkt. Er vindt onderlinge kennisoverdracht plaats en er wordt werkervaring opgedaan. Wij zoeken verbinding met de buurt door activiteiten voor en met bewoners van de wijk op te zetten. De werkzoekende, met behoud van uitkering, levert een tegenprestatie aan de wijk en de stad Almere. Wij bieden dus niet alleen kans op ontwikkeling aan werkzoekenden, tegelijkertijd geven we een hoge mate van dienstverlening aan de wijk terug.
Naast het werktraject loopt er ook een traject van coaching en begeleiding. Elke deelnemer levert een bijdrage aan het project en krijgt daarnaast professionele ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk. Voor wat, hoort wat. En juist deze combinatie maakt het mogelijk dat onze uitstroom naar betaald werk zo hoog ligt. Iets waar we best trots op zijn!

De leergebieden

De verschillende leergebieden waarin de leermeester de leidende rol op zich neemt:

graphic-leermeesters

 

Ons doel

Het verkrijgen van perspectief op betaald werk is het doel voor de deelnemers, leermeesters en gezellen bij De Participatiefabriek. De deelnemers worden door intensieve trainingen (empowerment trainingen, sollicitatietrainingen) en jobcoaching begeleid in hun sollicitatieproces.

‘Wij willen dat de mensen weer zo snel mogelijk perspectief op werk krijgen en ook daadwerkelijk dat werk veroveren’.

Ineke van Galen, Projectleider, De Participatiefabriek

‘Wat ik goed vind aan De Participatiefabriek is dat het werkt!’.

Anne Marie Geneugelijk, Manager Wijk & Welzijn, De Schoor

 

Wat biedt De Participatiefabriek werkzoekenden?Werkervaringsplekken in diverse wijkgerichte projecten of binnen de eigen organisatie.
Talentontplooiing door coaching en bemiddeling actief gericht op het vinden van werk onder begeleiding van een van onze professionele jobcoaches.
Maatschappelijke betrokkenheid.
Structuur en netwerkmogelijkheden.