De Participatiefabriek richt zich op:

  1. Werkzoekende 45+ers en alleenstaande ouders, beiden met een uitkering en veel werkervaring die geen specifieke begeleiding nodig hebben;
  2. Werkzoekende 45+ers en alleenstaande ouders, beiden met een bijstandsuitkering die (door welke oorzaak ook) te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  3. Bewoners in Almere en met name in de wijk waar De Participatiefabriek staat (Literatuurwijk).

Werkwijze

De onder 1. genoemde werkzoekenden (“leermeesters”) begeleiden onder 2. genoemde werkzoekenden (“gezellen”) in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf. In samenspraak met bewoners zetten zij activiteiten in en om buurtontmoetingcentra (BOC’s) op. De Participatiefabriek biedt niet alleen kansen op ontwikkeling aan werkzoekenden, maar geeft een hoge mate van dienstverlening aan de wijk terug.

Werkervaringsplekken

Het opdoen van ervaring op een bepaald vakgebied (zoals bijvoorbeeld administratie, communicatie en marketing of horeca) onder begeleiding van een leermeester staat centraal . Dit gebeurt door maatwerk, betrokkenheid, structuur, leren verantwoordelijkheid te nemen en persoonlijke aandacht.

De weg naar een baan die bij je past

Leermeesters en gezellen krijgen training actief gericht op het vinden van werk en hulp bij het inzetten van hun netwerk. Zij krijgen hierbij begeleiding van een professionele trainer en een jobcoach. Hierdoor (her-) vinden zij hun vertrouwen in hun eigen competenties en verwerven ze meer inzicht in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Buurtbetrokkenheid

Door diverse activiteiten en projecten in de wijk op te zetten betekenen de deelnemers veel voor de buurtbewoners. Bewoners kunnen van de inzet van de deelnemers van de Participatiefabriek gebruikmaken. Een maatschappelijke betrokkenheid in twee richtingen!